INITIATIEF.

Een groene, duurzame autobranche klinkt misschien als een contradictie op zichzelf. Toch is Pala Group elke dag bezig haar bedrijf en de branche waarin zij opereert te verduurzamen waar dit (maar) kan. Per oktober 2021 is Frank Joosten aangesteld als Manager Sustainability om het overzicht over dit proces te houden en te controleren. Samen met BMW Nederland hebben we onze  duurzaamheidsambities bepaald en hebben periodiek overleg hoe we samen deze ambities kunnen blijven  aanscherpen. Verder kopen we 100% Nederlandse windenergie in, werken we aan het slim inzetten van laadpalen en wordt er onderzoek gedaan om op zes panden zonnepanelen te plaatsen.

ECOVADIS.

Het EcoVadis-certificaat is een erkenning van de inspanningen van Pala Group om te voldoen aan hoge normen van duurzaamheid en MVO. Het certificaat symboliseert niet alleen onze toewijding aan verantwoord zakendoen, maar ook ons streven om positieve verandering te brengen in de wereldwijde (zakelijke) gemeenschap.

Dit zilveren EcoVadis-certificaat is een enorme mijlpaal voor ons. Het certificaat is toegekend aan PALA Group voor voortdurende inzet voor het verminderen van haar milieu-impact, het bevorderen van ethische bedrijfspraktijken, het waarborgen van de rechten van werknemers en het stimuleren van duurzame inkoop in haar toeleveringsketen.

Pala Group is de enige dealerholding in Nederland die het zilveren Ecovadis certificaat heeft behaald.

ERKEND DUURZAAM PLUS.

Afgelopen oktober 2022 heeft Pala Group de audit voor het Erkend Duurzaam Plus certificaat wederom succesvol afgerond. Dit certificaat wordt uitgereikt door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit en is het bewijs dat wij in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen hebben doorgevoerd. Het certificaat maakt deel uit van het branchebrede duurzaamheidsprogramma van RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA Schadeherstel en STIBA. 

WAARBORGWIND CERTIFICAAT.

Pala Group zet samen met haar vertrouwde energiepartner Scholt Energy grote duurzame stappen. De groei van het aantal elektrische automodellen en duurzamere productieprocessen vragen om een nieuwe energie-aanpak. Daarom koopt Pala Group 100% Nederlandse windenergie in, werken ze aan het slim inzetten van laadpalen en wordt er onderzoek gedaan om op zes panden zonnepanelen te plaatse

Countryman strand.png

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.

Om richting te geven aan ons duurzaamheidsbeleid houden we rekening met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en hebben hieruit vier focusgebieden gedefinieerd, te weten: milieu, werkgeverschap, ethiek en inkoop. Binnen deze focusgebieden hebben wij verschillende materiële onderwerpen gedefinieerd welke zijn gebaseerd op MSCI Inc. en SASB Standards – de meest vertrouwde bronnen voor branche-specifiek materialiteitsonderzoek.

ZONNEPARK LOON OP ZAND.

Samen met Scholt Energy en Klimaatfonds Nederland hebben we een Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) gesloten waarmee we zonnestroom afnemen van Zonnepark Loon op Zand. Pala Group stimuleert hiermee de bouw van zonneparken door langjarige prijsafspraken. Scholt Energy maakt CPPA’s toegankelijk voor een brede groep van grootzakelijke energieverbruikers.